Oscar & de Koning

Mirelle Vegers - 2014

Olie op linnen - 120 x 100 cm

in opdracht van Stichting Cavalerie Ere Escorte

 

 

 

In 2014 werd ik benaderd door het Cavalerie Ere Escorte met het verzoek een portret te schilderen van onze huidige vorst, Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. 

 

Het Cavalerie Ere Escorte vormt een unieke militaire traditie en is een officiële eenheid van de Koninklijke Landmacht. Zij hebben een zeer goede relatie met ons koningshuis. Zij escorteren jaarlijks de gouden koets op Prinsjesdag. Daarnaast zijn ze inzetbaar bij huwelijken, begrafenissen en andere plechtigheden rondom het koninklijk huis.

 

Het is traditie bij het Cavalerie Ere Escorte om een portret te hebben van de regerende vorst. Op dit portret wordt de koning of koningin altijd afgebeeld met een paard uit de Koninklijke stallen. Dit portret hangt in hun verblijf maar wordt ook meegevoerd bij sommige officiële gebeurtenissen.

 

Na jaren een schilderij van prinses Beatrix (destijds vorstin) te hebben gebruikt, was het tijd om een nieuw schilderij te laten vervaardigen van onze huidige vorst, Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

 

Voor een koningsportret-wedstrijd van een gemeente had ik reeds een vrij werk van Zijne Majesteit de Koning te paard gemaakt. Naar aanleiding hiervan heeft de Stichting Cavalerie Ere escorte mij verzocht een portret van de Koning te vervaardigen. Er werd gekozen voor een heuse 'paardenkunstenares’, omdat niet alleen de Koning, maar ook het paard goed moest gelijken.

 

Om dit schilderij te kunnen maken hebben wij (fotografe Nikki de Kerf en ik) een bezoek gebracht aan de Koninklijke stallen onder begeleiding van Ritmeester Kolonel Haike Blaauw, tevens PR manager van de Stichting. Zijne Majesteit was bereid voor ons te poseren samen met Oscar (een paard uit de Koninklijke stallen). De foto's dienden als basis voor het maken van het schilderij in mijn atelier.

 

Alvorens het schilderij officieel werd aangeboden aan het Cavalerie Ere-escorte heeft de Koning het zelf gezien en er zijn goedkeuring aan gegeven.

De officiële onthulling van dit werk heeft plaatsgevonden op de vooravond van Prinsjesdag 2015. Dit was een indrukwekkende en traditionele besloten gebeurtenis, waarbij Niki en ik aanwezig waren. Voor ons vormde dit een unieke en onvergetelijke ervaring.

 

#koningwillem-alexander #cavalerieereescorte #koningmetpaard #specialeopdracht #koninklijkestallen #DenHaag #paarden